InsightLEAD

Indsigter for fremtiden

English version

Holding seedling

InsightLEAD leverer målorienterede ledercoachingforløb, kommunikations- og teamudviklingsworkshops, foredrag samt facilitering af forbedrings- og dokumentations-processer - ud fra den dynamiske virkelighed, kunden lever i. 

InsightLEAD’s vision er at være med til at fremelske mere menneskelige, inkluderende og opbyggende kommunikationsforhold for organisationer og enkeltpersoner, med udgangspunkt i organisationens udviklingsmål og strategi.

Den røde tråd er at sigte efter opgaveløsning på et fundament af leder- og medarbejdertrivsel - hvor ’klar tale’ og respekt i dialogen er altafgørende for virkelig at kunne være en effektiv medspiller og byde ind med nytænkning i samarbejdsprocesser.

Temaerne i forløbene omfatter bl.a. virkelighedsorientering ift. strategien, bevarelse af et positivt energiniveau, personlig kommunikation og synergier i teamsamarbejdet, forandringsprocesser, forretningsforståelse, vidensdeling og udnyttelse af interne og eksterne netværk.

Lederen er hovedpersonen, som vi ruster til at fastholde at være en så god og nærværende navigator som muligt.

Fremsynet kommunikation & ledelse

Navnet InsightLEAD signalerer, at der er vitale indsigter, som vi kan hjælpe individer og grupper med at bringe frem og styre i den retning, som de har behov for i deres daglige arbejde med at frembringe bæredygtige løsnnger. Vi har erfaring med, at dette skaber grobund for fremsynet kommunikation.

Vores mål er at være med til at skabe vækst via sunde arbejdsprocesser og nærværende, helhedstænkende ledelse i virksomheder og organisationer. Vi har erfaret, at dette sker bedst ved at arbejde konkret med de personlige og sociale kompetencer i en opmuntrende og styret proces.

På dette grundlag dirigeres fokus naturligt mod det nytænkningsspotentiale, som de fleste mennesker har i sig. I vores arbejde med dette har vi specielt fokus på trivsel, synergi og effektivitet i hverdagen.

Et møde med InsightLEAD er en mulighed for en åben dialog om, hvordan kommunikationen i din organisation bedst kan tilpasses den fremtidige vækst for forretningsudvikling og innovation. Bæredygtighed og socialt ansvar er med som naturlige dele af rammerne.

 

InsightLEAD - Skelbækvej 23, 1. - 3650 Ølstykke - (+45) 51 22 51 41 - chris@insightlead.org